8th Guangzhou Othello Open

Final standings:

  1. Asura (SONG Yan)
    Mice (DONG Zhen) (Women's)
  2. Sai (CHEN Kai)
  3. Berner_x (ZHOU Jian)
  4. Gomugomu (ZHAO Jing)

Final(s):

Asura 43-21 Sai, Crystal 17-47 Mice

3rd/4th playoff:

Berner_x 43-21 Gomugomu

Crosstable of the swiss-system:

Pos Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score B-well Minor
1 Sai (CHEN Kai)
B
Yip
W
+24
Mice
B
41-23
Gomugomu
W
+12
Asura
B
Kid
W
+8
Yuqilin
B
Bo
W
Canying
W
+4
Huaguole
9.0 664 352-224
2 Asura (SONG Yan)
W
Disco
B
Bo
W
AriesSky
B
26-38
Sai
W
Ghostors
B
Berner_x
B
Kid
W
Gomugomu
B
Dragoniye
8.0 716 431-145
3 Gomugomu (ZHAO Jing)
W
Bat
B
Canying
W
-18
Sai
B
44-20
Crystal
W
Huaguole
W
Kid
B
Yip
B
Asura
W
Bo
6.0 635 311-265
4 Berner_x (ZHOU Jian)
W
Huaguole
B
Myway
B
Kid
W
Bo
B
Yip
W
Asura
B
Canying
W
18
B
Mice
6.0 624 330-246
5 Kid (LAM Maverick)
W
Wuyin
B
Jindan Hali
W
Berner_x
B
Yuqilin
W
Sai
B
Gomugomu
W
Asura
B
Huaguole
W
Bat
6.0 612 312-264
6 Canying (LI Zhonghong)
W
+24
Ray
W
Gomugomu
B
Mice
B
Heibai Fenming
W
Weiwei
B
Ghostors
W
Berner_x
B
Sai
W
AriesMu
6.0 611 335-241
7 Huaguole (GUAN Jinchao)
B
Berner_x
B
Zhuzhu
W
Heibai Fenming
W
Mice
B
Gomugomu
W
Kelvin
B
Yuqilin
W
Kid
B
30-34
Sai
6.0 592 298-278
8 Dragoniye (JIA Baolong)
W
HK Benzhu
B
CMing798
W
Crystal
B
Ray
W
AriesMu
W
Myway
W
Heibai Fenming
B
Yip
W
Asura
5.5 537 297-279
9 Yip (TSOI Chun Yip)
W
Sai
B
Wuyin
W
Jindan Hali
B
Bat
W
Berner_x
B
Crystal
W
Gomugomu
W
Dragoniye
B
18
5.0 600 333-243
10 Mice (DONG Zhen)
W
Heibai Fenming
B
20-44
Sai
W
Canying
B
Huaguole
W
-12
Crystal
B
Ray
W
Myway
B
54-10
AriesMu
W
Berner_x
5.0 599 314-262
11 Bo (LIN Lanbo)
W
Ghostors
W
Asura
B
Disco
B
Berner_x
W
HK Benzhu
B
Bat
W
Sai
B
Jindan Hali
B
Gomugomu
5.0 575 287-289
12 Bat (KANG Le)
B
Gomugomu
W
18
B
Kelvin
W
Yip
B
Disco
W
Bo
B
40-24
Crystal
W
Yuqilin
B
Kid
5.0 572 308-268
13 Yuqilin (FANG Yuqi)
W
+4
Xiaolei
B
Crystal
W
AriesMu
W
Kid
B
36-28
Myway
B
28-36
Sai
W
Huaguole
B
Bat
W
Ray
5.0 561 285-291
14 Kelvin (YANG Chan Kuang)
W
Crystal
B
34-30
Xiaolei
W
Bat
B
Jindan Hali
W
AriesSky
B
Huaguole
W
AriesMu
-
W
Myway
5.0 539 323-253
15 AriesMu (LUO Jihua)
W
Zhuzhu
B
Weiwei
B
Yuqilin
W
Ghostors
B
Dragoniye
W
HK Benzhu
B
Kelvin
W
-44
Mice
B
Canying
4.5 513 267-309
16 Weiwei (TANG Wenwei)
B
Mafia
W
AriesMu
B
12-52
Zhuzhu
W
18
B
Canying
W
CMing798
B
Disco
W
+12
Xiaolei
B
Crystal
4.5 485 275-301
17 Myway (XIE Weiwei)
B
18
W
Berner_x
B
Mafia
B
AriesSky
W
-8
Yuqilin
B
Dragoniye
B
Mice
W
Zhuzhu
B
Kelvin
4.0 574 334-242
18 Disco (MAK Wai Tung)
B
Asura
W
+8
Mafia
W
Bo
B
61-3
Wuyin
W
Bat
B
Heibai Fenming
W
Weiwei
B
Ray
W
+62
Vincent
4.0 563 341-235
19 18 (LU Huanqi)
W
Myway
B
Bat
W
+30
CMing798
B
Weiwei
W
Jindan Hali
B
AriesSky
-
B
Berner_x
W
Yip
4.0 529 313-263
20 Crystal (QIN Jingmin)
B
Kelvin
W
Yuqilin
B
Dragoniye
W
-24
Gomugomu
B
38-26
Mice
W
Yip
W
-16
Bat
B
33-31
Heibai Fenming
W
Weiwei
4.0 526 256-320
21 Ray (ZHAO Hongguang)
B
20-44
Canying
B
Heibai Fenming
W
Xiaolei
W
Dragoniye
B
41-23
Zhuzhu
W
Mice
B
HK Benzhu
W
Disco
B
Yuqilin
4.0 522 282-294
22 Heibai Fenming (ZHAO Jingtao)
B
Mice
W
Ray
B
Huaguole
W
Canying
B
Wuyin
W
Disco
B
Dragoniye
W
-2
Crystal
B
CMing798
4.0 479 245-331
23 HK Benzhu (WONG Chi Wah)
B
Dragoniye
W
AriesSky
B
Ghostors
W
Zhuzhu
B
Bo
B
AriesMu
W
Ray
B
Vincent
W
+18
Wuyin
4.0 447 261-315
24 Xiaolei (YU Jinlei)
B
30-34
Yuqilin
W
-4
Kelvin
B
Ray
W
+16
Mafia
B
32-32
CMing798
W
-16
Zhuzhu
W
+62
Vincent
B
26-38
Weiwei
W
Jindan Hali
3.5 515 326-250
25 Mafia (ZHANG Huishan)
W
Weiwei
B
28-36
Disco
W
Myway
B
24-40
Xiaolei
B
24-40
Vincent
W
Wuyin
B
CMing798
W
+12
AriesSky
B
56-8
Zhuzhu
3.5 435 270-306
26 AriesSky (WU Qi)
W
+2
Vincent
B
HK Benzhu
B
Asura
W
Myway
B
Kelvin
W
18
B
Jindan Hali
B
26-38
Mafia
- 3.0 468 255-321
27 Zhuzhu (ZHU Heng)
B
AriesMu
W
Huaguole
W
+40
Weiwei
B
HK Benzhu
W
-18
Ray
B
40-24
Xiaolei
W
Wuyin
B
Myway
W
-48
Mafia
3.0 460 244-332
28 Ghostors (FENG Ling)
B
Bo
W
+46
Vincent
W
HK Benzhu
B
AriesMu
B
Asura
W
Canying
- - - 3.0 456 213-363
29 Jindan Hali (WEN Zeshun)
W
CMing798
W
Kid
B
Yip
W
Kelvin
B
18
B
Vincent
W
AriesSky
W
Bo
B
Xiaolei
3.0 420 210-366
30 CMing798 (HE Siming)
B
Jindan Hali
W
Dragoniye
B
17-47
18
W
+30
Vincent
W
+0
Xiaolei
B
Weiwei
W
Mafia
B
Wuyin
W
Heibai Fenming
2.5 446 260-316
31 Wuyin (HUA Zhibin)
B
Kid
W
Yip
B
Vincent
W
-58
Disco
W
Heibai Fenming
B
Mafia
B
Zhuzhu
W
CMing798
B
23-41
HK Benzhu
2.0 403 205-371
32 Vincent (LIAO Yinfeng)
B
31-33
AriesSky
B
9-55
Ghostors
W
Wuyin
B
17-47
CMing798
W
+16
Mafia
W
Jindan Hali
B
1-63
Xiaolei
W
HK Benzhu
B
1-63
Disco
1.0 314 143-433
Provided by Dragoniye